Pizza Indiana

Auf Lager

16,00 CHF

Tomaten, Mozzarella, Peperoni, Ananas, Poulet mit Curry Sauce, Oregano